Próchnica

Próchnica to choroba zakaźna zębów wywołana rozwojem bakterii i powodująca powstawanie ubytków.