Fleczer

Fleczer jest wykorzystywany w leczeniu dentystycznym jako tymczasowe wypełnienie ubytków zęba.