Zgorzel

Zgorzel – rodzaj martwicy zębów, której przyczyną jest silne działanie bakterii gnilnych w obumarłej miazdze zęba.