Proteza stomatologiczna ruchoma

Proteza stomatologiczna ruchoma to rodzaj uzupełnienia protetycznego. Wyróżniamy 2 odmiany protez ruchomych: protezy całkowite i protezy częściowe.