Implant

Implant jest to sztuczny korzeń zęba, do którego mocowane są zęby zastępcze, mosty i protezy.