Dysglosja

Dysglosja jest wynikiem nieprawidłowej budowy narządów mowy i polega na wadliwej artykulacji głosek.