Diastema

Diastema jest to fachowa nazwa szczeliny między górnymi siekaczami.