Bezzębie

Bezzębie – całkowity brak zębów na skutek ich usunięcia. Braki w uzębieniu mogą być także wynikiem wady wrodzonej. Taki rodzaj choroby nosi nazwę anodoncji.