Atrycja

Atrycja to ścieranie powierzchni zębów w wyniku różnorodnych czynników, np. w efekcie bruksizmu czy wad zgryzu. Ścieranie zębów nosi również nazwę abrazji.