Anodoncja

Anodoncja to wada genetyczna polegająca na brakach w uzębieniu (jednego zęba albo całego uzębienia). W przypadku anodoncji obowiązkowe jest leczenie protetyczne.