technik dentystyczny Choroby i leczenie
3 listopada 2016

Czym się zajmuje technik dentystyczny?

Czy zastanawialiście się kiedyś, kto tak naprawdę zajmuje się wykonywaniem protez zębowych czy aparatów ortodontycznych? Nie jest to bynajmniej lekarz stomatolog czy ortodonta. Wytwarzanie tych konstrukcji należy do obowiązków technika dentystycznego.  Na czym polega jego praca, możesz się dowiedzieć z naszego artykułu.

Wykonywanie konstrukcji ortodontycznych i protetycznych

Zawód technika dentystycznego, inaczej zwany także protetykiem, wpisany jest na listę zawodów regulowanych, co oznacza, że wykonywać go mogą jedynie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie zawodowe. Aby nim zostać, konieczne jest ukończenie szkoły policealnej na kierunku technik dentystyczny. Nauka na tym kierunku trwa dwa i pół roku, czyli pięć semestrów, i kończy się egzaminem zawodowym.

Technik dentystyczny to osoba, która specjalizuje się w wytwarzaniu oraz wykonywaniu napraw wszelkich konstrukcji ortodontycznych i protetycznych. Wśród nich znajdują się m.in.  aparaty ortodontyczne, protezy stomatologiczne oraz wkłady tkanek zębowych.

Specyfika pracy technika dentystycznego wymusza u niego dużą sprawność manualną oraz korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii narządów żucia. Wykonanie idealnie dopasowanej protezy zębowej czy aparatu ortodontycznego wymaga także m.in. dobrej znajomości oraz umiejętności określania cech morfologicznych i czynnościowych układu zębowego, a także umiejętności doboru odpowiednich materiałów protetycznych.

Charakterystyka zawodu technika dentystycznego

Jak tłumaczy nasz rozmówca, wykładowca z Pierwszego Niepublicznego Policealnego Studium Medycznego w Szczecinie, w którym można zdobyć uprawnienia m.in. do wykonywania zawodu protetyka: Wszystkie konstrukcje protetyczne czy stomatologiczne są wykonywane indywidualnie, na podstawie pobranych w gabinecie stomatologicznym wycisków zębów oraz zdjęć rentgenowskich, dlatego też technik dentystyczny przy wykonywaniu swojej pracy musi ściśle współpracować z lekarzem specjalistą, który jest także zleceniodawcą wszystkich wykonywanych prac. Z tego względu miejscem pracy technika dentystycznego mogą być zarówno kliniki stomatologiczne, jak i współpracujące z nimi pracownie protetyczne. Jako że za skuteczność leczenia odpowiada bezpośrednio lekarz stomatolog, protetyk niejako podlega jego nadzorowi.

5/5 - (1 vote)