Artykuł sponsorowany

Przebieg stomatologicznych studiów medycznych

Przebieg stomatologicznych studiów medycznych
Profesja stomatologa nie wzbudza zbytniej sympatii pacjentów, co nie wpływa jednak negatywnie na popyt na usługi stomatologiczne – można śmiało stwierdzić, że przeciętny obywatel korzysta z nich częściej, niż z pomocy lekarza dowolnej innej specjalizacji.  Co powinien wiedzieć kandydat na stomatologa przed złożeniem dokumentów na uczelnię?

Opis stomatologicznych studiów medycznych

Jedną z polskich uczelni proponującą studia na kierunku lekarsko-dentystycznym jest Śląski Uniwersytet Medyczny. Jednolite studia magisterskie trwają na niej 10 semestrów, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W tym czasie studenci biorą udział w wykładach, seminariach i zajęciach praktycznych. Plan studiów przewiduje realizację praktyk w okresie wakacyjnym.

Program studiów

Przez pierwsze dwa lat studiów przyszli stomatolodzy kształcą się w zakresie podstaw medycyny, nauk morfologicznych, nauk przedklinicznych, a także poszerzają swoją wiedzę humanistyczną. Na III oraz IV roku studiów kontynuowane jest kształcenie z zakresu nauk przedklinicznych, nowością jest kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych. Na V roku ma miejsce praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach uczelni – obejmuje ono:
 • stomatologię zachowawczą
 • chirurgię stomatologiczną
 • stomatologię dziecięcą
 • protetykę
 • choroby przyzębia i błony śluzowej
 • chirurgię szczękowo-twarzową
 • gerostomatologię,
 • ortodoncję
 • stomatologię zintegrowane wieku rozwojowego
 • stomatologię zintegrowanego wieku dorosłego
Na każdym roku studiów studenci muszą odbyć praktyki programowe:
 • praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia
 • praktyki lekarskiej na wydziałach chirurgii ogólnej, chirurgii szczękowo-twarzowej lub internie
 • praktyki w zakresie asystowania lekarzowi-dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym
Po pomyślnym ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom oraz tytuł zawodowy lekarza-dentysty. Aby jednak uzyskać prawo do wykonywania zawodu, konieczne jest dodatkowo pomyślne zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Jak się dostać na studia?

SUM oferuje kształcenie na kierunku lekarsko dentystycznym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-dentystycznym w  Zabrzu. Podstawą przyjęcia jest legitymowanie się świadectwem zdania egzaminu maturalnego z biologii jako przedmiotu obowiązkowego i jednego z przedmiotów dodatkowych: chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki. Oba przedmioty muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym. O kolejności umieszczenia na liście rekrutacyjnej decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu maturalnego z ww. przedmiotów – maksymalnie wynosi ona 200. W przypadku maturzystów legitymujących się „starą matura”  przyjęcia odbywają się na podstawie liczby punktów z egzaminu maturalnego zdawanego w OKE lub z egzaminu wstępnego zdawanego w SUM lub innych uczelniach medycznych w którymi Uczelnia zawarta stosowne porozumienie. Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajdziemy na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów stomatologicznych po zdaniu wszystkich egzaminów jest w pełni przygotowany do pracy w podmiotach leczniczych, może również podjąć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także prowadzenia samodzielnej praktyki lekarskiej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy