Artykuł sponsorowany

Dlaczego warto wybrać profesję higienistki stomatologicznej?

Dlaczego warto wybrać profesję higienistki stomatologicznej?
Przy wyborze swojego przyszłego zawodu należy kierować się własnymi aspiracjami, możliwościami nauki, łatwością w uczeniu się oraz posiadanymi cechami charakteru. Kto zatem powinien zdecydować się na profesję higienistki stomatologicznej? Na czym polega taka praca i z jakich powodów warto ją podjąć?

Zawód higienistki stomatologicznej

Higienistka stomatologiczna ( http://policealna.gowork.pl/krakow/higienistka-stomatologiczna) jest zawodem ściśle związanym z funkcjonowaniem gabinetów dentystycznych, ale nie tylko. Profesja ta pojawiła się w Polsce dopiero w 1975 roku, a od 2011 roku istnieje rozporządzenie nakładające na każdy gabinet stomatologiczny obowiązek zatrudnienia wykwalifikowanej higienistki lub asystentki stomatologicznej. Oba zawody są podobne względem siebie, ale higienistce nadaje się znacznie szersze uprawnienia zawodowe. Może ona nie tylko podejmować aktywną współpracę z lekarzem stomatologiem, nadzorując wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych, ale i sama się nimi zajmować. Wśród zabiegów, jakich może podejmować się higienistka stomatologiczna, znajdują się wstępne badania diagnostyczne, zabiegi piaskowania, skaling, lakowanie, lakierowanie czy polerowanie zębów. W szkołach podstawowych, przedszkolach, a nawet żłobkach higienistki dokonują impregnacji zębów mlecznych oraz akcji profilaktycznych, m.in. fluoryzacji. Instruują pacjentów, jak należy dbać o higienę jamy ustnej.

Jak zostać higienistką?

Aby zdobyć kwalifikacje higienistki stomatologicznej, trzeba posiadać wykształcenie średnie i ukończyć następnie np. szkołę policealną w Krakowie na kierunku higienistki stomatologicznej. Absolwentów czeka jeszcze zdanie egzaminu państwowego w celu uzyskania dyplomu. Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku higienistka stomatologiczna może podjąć pracę w gabinetach dentystycznych - publicznych i prywatnych, w poradniach i klinikach stomatologicznych oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Czy warto?

Zawód higienistki stomatologicznej należy uznać za przyszłościowy, zważywszy na fakt, że w wielu gabinetach i przychodniach dentystycznych, w tym również w Krakowie ( http://policealna.gowork.pl/krakow), pracodawcy wyrażają chęć zatrudnienia dyplomowanych higienistek stomatologicznych. Plany umieszczenia na powrót w każdej szkole podstawowej gabinetów dentystycznych, w których będzie dyżurować higienistka, także zwiększają możliwości podejmowania takiej pracy zawodowej. Oprócz tego higienistka może zdecydować się na działalność w wielu krajach Unii Europejskiej. Przedstawicielki tej profesji są w szczególności poszukiwane na rynku stomatologicznym w Niemczech, Anglii, we Włoszech czy Hiszpanii.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy